לחיים יש היגיון משלהם. יש בהם סדר. צריך רק שנלמד לקרוא את התווים שמיועדים לנו. כל אחד מאיתנו הוא כלי ...