גימל ואני התחלנו לחלום על פריז בדיוק לפני שלוש שנים. כשהכרנו. מעולם לא הייתי בפריז לפני כן, ואחרי שנה וחצי ...