בישלתי צ׳ילי קון קרנה ורציתי נורא להגיש אותו עם לחם. עם לחם – לא אורז. אבל סתם לחם נראה לי ...