בישראל ה"שילוב" בין קריירה ומשפחה כמעט תמיד בא על חשבון המשפחה והילדים. השאלה היום היא לא האם אישה שהיא אימא ...