לעולם לא נדע מה חלף בראשו של ח"כ יהודה גליק כשכתב הודעות אינטימיות לאשת יחסי הציבור יוספה ברק, אך בניסיונו ...

קולן של נשים היה חסר מסדר יומה של האנושות. השיח הנשי והקשב הנשי כשלעצמם הם אחת התרומות המשמעותיות של המהפכה ...