הצמה היא מקלעת של שלוש קווצות שיער, שזורות זו בזו. כך גם צמה זו שוזרת את גורלן של שלושת הנשים,מבלי ...