כמה פעמים אמרנו לעצמנו: אילו רק היו אומרים לי, אילו רק ידעתי, יכולתי להיות היום במקום אחר. ואנחנו? האם אנחנו ...