הייעוד שלי הוא לעזור לאנשים, האהבה שלי לבני האדם עוזרת לי להביא את הייעוד שלי להגשמה. בכל פעם שאני מצליחה ...