מקווה שתתעשת ותבין שלא זורקים לפח 100 שנות חינוך איכותי בשם אג'נדה ריקה מתוכן, ושהבחירה במכנה המשותף הנמוך היא בבחינת ...