כשהמטרה מצויה בתוכה פנימה וניצבת לנגד עיניה, יוצרת טל ברייר בן מוחה שינוי חשיבה בגנים ומלמדת את הבנות והבנים להסתכל ...