עמותת תעשיידע מביאה לבתי הספר תכניות מרתקות שמטרתן לפתח את תחום החינוך הטכנולוגי ומשלבת תלמידי חינוך טכנולוגי בהתנסות בתעשייה. יו"ר ...