"קשה לתאר מה עובר לך בראש ברגע בו מבשרים לך שיש לך סרטן", חושפת שירי פדלון. "לי עבר בראש היריון ...