לחיישנים חשיבות רבה בתעשייה בעסקים קטנים ואף משמש למגזר הפרטי. העולם לפני המצאתם של החיישנים מעולם לא היה נראה שונה ...