הספר מתאר את חייו של אגר ללא מילים מיותרות. מהגיל שהובא אל הכפר ועד למותו. תהפוכות החיים והשנים מראשית המאה ...