רישיון מגורים לבית על גלגלים – האם העמדת אוטובוס או קרוואן נייד על מקרקעין דורשים היתר? החוק מחייב קבלת היתרי ...