כסף למעון ולמטוס? יש. כסף להעלאת שכר הח"כים? יש. ושכר החיילים? לא, לזה אין. שורדי שואה? גם אין. ילדים רעבים? ...

מנזר סטלה מאריס צילם מיכאל איצקוביץ, טבריה ...

מצפה נוקייב צילם מיכאל איצקוביץ, טבריה ...

על מושב מסלול לא שמעתי עד לאחרונה ופתאום, הפיד שלי מלא בו. אחרי כמה ימים שאני מנסה להגיע לשם, היום ...

\ ב-9 בבוקר החמוד שלי, בן 10, צילצל בסלולרי שלו מהקייטנה: את בסדר, אמא? אני דואג אנחנו במקלט, אמא, בגלל ...

יום קשה היה אתמול, וגם היום. לא היום הקשה הראשון וסביר שגם לא האחרון, כי אנחנו חיים במדינה למודת ימים ...