תמיד היה לי חלום להיות מוערך, אבל מעולם לא הבנתי, איך יש כאלו שכל מה שהם עושים מיד זוכה לתהודה ...