חטיפת כלות קשור לסיפור אגדה מיתולוגית הנוגעת לייסוד המלוכה הרומית, המתארת את פעולת הדור הראשון של הגברים הרומאים, רומולוס וחבריו, שחטפו ...