לפני שלוש שנים נעלמה מדיסון קאלבר כשיצאה עם הוריה לבחור עץ לחג-המולד ביערות אורגון שבארצות הברית.  כשירדו מהאוטו, מדיסון רצה ...

"ואל תשאירי עליה שום סימנים!" ההוראות של גברת מרפי מהדהדות במסדרון. גברת פולניק מושכת אותי בשיער ומסובבת אותי, היא מנסה ...

מחבר הספר המצליח 'אמנות ההקשבה לפעימות הלב' מצליח שוב לכבוש את לב הקוראים עם סיפור מסע הישרדותם של משפחה, הנאלצת ...