אנו צריכים להביט קדימה לא רק לאחור, לשיר בצעקה גדולה ( כן, כמו בשיר לשלום), יחד עם הדמעות המתערבבות. להקריב ...