חצר גשר הישנה צילם מיכאל איצקוביץ, טבריה, ישראל ...

מצפה נוקייב צילם מיכאל איצקוביץ, טבריה ...