פה היה בטוח, עכשיו כבר לא כל כך, כאן היית איתי, עכשיו אני לבד, רק המזרון יודע, כמה דמעות ספג, ...