מאחלת לכל ילדי הגנים ובתי הספר: שנה טובה, פוריה ומוצלחת. ...