השנה, נשבעתי, אני לא מצטרפת לוועד ההורים. אף אחד מהם. אני אהיה הורה שעושה מה שצריך לעשות ולא מסכימה להפסיק ...

איך אתם בוחרים ציוד לבית הספר? אישית, אני אוהבת ללכת על מקומות שיש בהם הכל ובדברים החשובים לא מתפשרת על ...