מהי חובת החתימה? חובת החתימה היא הוצאה הכרוכה ברכישות ספציפיות, כולל קרקע. "כמו כן, מחויבות הבולים יכולה להיות כפויה על ...