הסיפור של יונית ורפי, הוא הסיפור של זוגות רבים בעולם המודרני, וייתכן שאחד הגורמים לו הוא בגידה, אבל לא זו ...