פעם בעבודתי כמנהלת שיווק, באחת מנסיעותי לחו''ל מצאתי את עצמי בארוחת ערב מספרת למנחת סדנאות הולנדית על השואה והשפעותיה עלי. ...