אורית על הקו, "מה נשמע?" אני על הרכבת, אני עונה, "נו מה עכשיו?" היא שואלת, "בודקת לך מסלול בעיר הקודש", ...

אז זהו. שאני לא הולכת לדבר על בית המקדש, זה גדול עליי הדבר הזה… רק אומרת. היום הזה בשנה מעורר ...