מה יוצא מילד עם פריחה ושני הורים עובדים? לפי שרגא ברוש התשובה היא חאפלה ...