חוק מיחזור אלקטרוניקה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות נקבע בשנת 2012 ונכנס לתוקף בשנת 2014. החוק קובע הסדרים ...