פחות מחודש אחרי שהוחלט לצאת לסבב שני של בחירות 2019, אותם אנשים שהצביעו בעד קיומן צועקים "פוס!" ומבקשים להחזיר את ...

איך תהליך חוקי מעודד נזקקות ומסכנות הנה הצעת חוק כנגד, הנושים לא יאהבו אותה אבל היא אחת החשובות אם אנו ...