המבוא להצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-… מבנה הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-20… דברי הסבר להצעת חוק ...