חוק הצהרונים הוא על פניו המענה שלו קיוו הורים רבים שמשלמים סכומים מנופחים על צהרונים עירוניים, אך בעוד שעל פניו ...

משולחנה של חברת מועצת העיר ... רשויות מקומיות קובעות את מחירי הצהרונים, אבל בשביל להוריד את המחיר בעקבות גל מחאה, ...