מוסר כרוך גם באמירה ערכית של חברה על מה לגיטימי ומה לא. העובדה שישנן נשים שמוכרות את גופן, אפילו מבחירה, ...

ציוץ אחד שעורר סערה גדולה בעיקר בגלל פרשנות של דברים שמעולם לא נכתבו, אשת תקשורת אחת שאיכזבה ואף מילה על ...