חוק הסדרי עבודה גמישה מציע שוק עבודה שמתמקד בניצול מיטבי של כישורי כל עובד במקום בשעות נוכחות בעבודה ויכולה להיות ...