המשא ומתן הקואליציוני בשיאו והחקיקה האנטי דמוקרטית צוברת תאוצה. זוהי חקיקה הפוגעת בשומרי הסף, בערכי הדמוקרטיה, במערכת המשפט ובאיזון בין ...

כאשר המדינה מוותרת על המערכת הדמוקרטית כשיטה, עם בית משפט שנמצא מעל הכנסת, היא נפרדת מהמערכת החיסונית שלה. ללא חומת ...