שהדמעות לא עוצרות לא בגלל דבר שעשינו אלא רק בגלל מה ששמענו ראינו והלב לא קולט כיצד ואיך העולם מתנהל ...