מומחים לבריאות הנפש טוענים כי זהו אחד החוקים הראשונים שמורה לבתי ספר ולאוניברסיטאות במובהק להתייחס לבריאות הנפש באותה הרצינות כמו ...