יש מקומות שכשאני נוסעת אליהם, אני משתדלת לקרוא רק ספרים שעלילתם מתרחשת בהם. תוך כדי הקריאה אני מפליגה בדימיונות אל ...

האם באמת ניתן "לחצות את הקווים" ולהתחזות למשהו שאנחנו לא, או שהעבר שלנו תמיד יהיה חסר לנו? סיפורן של שתי ...