בחודשים האחרונים ישבתי ליד מיטת אבי וראיתי איך חייו הולכים וכלים, איך האיש החזק הזה מאבד מכוחותיו. מאבק זה לחיים ...