כיצד הצליחה השרה מירי רגב לשנות סדר יום ציבורי באמצעות המצאה לשונית. ...