יהודים הם יהודים וללא קשר לקיום או אי קיום מצוות…    וזאת יש להזכיר לכולם!   ובמיוחד לאנשים נושאי מישרות ...