מבינה ומסכימה לגמרי שחופשת לידה קשורה מאוד בלידה ומעט מאוד בחופש, אבל רגע לפני שתתלבטו מה לעשות בזמן החופשי שבו ...