מי שחושב שראוי ונכון שנשים יתפסו מקום שווה בכל תחומי החיים, צריך להבין שמתן הזדמנות שווה ואמיתית לנשים להצטיין מתחיל ...