הגיע הקיץ, העונה הזו בה צריך להעסיק את הילדים, וגם הגיע הקיץ, העונה הזו של מעברי הדירה, השיפוצים וההתחדשות, השילוב ...