ההחלטה לפנות לתהליך פונדקאות היא אף פעם לא החלטה פשוטה, אך בנוסף לשאלות העולות מהתהליך עצמו, עולות גם שאלות על ...