מים, גאות, שפל וחוף מלווים את עלילת הספר. ספר ראליסטי המתאר את ארה"ב בתקופת השפל הכלכלי ועד לאחר מלחה"ע השנייה ...