לפעמים אנחנו פוגשים אנשים, עוברים אותם או לא רואים אותם בכלל... ...

שם בין הרצליה לצוק דרום ישנו חוף הרבה קורה שם, ביום חול, בערב שכולם מתכנסים בבתים אנו הולכים. מדי פעם ...