הקורונה – מה שלחץ קודם רק בלוחץ יותר שלישי בלילה, הקורונה תפסה אותי אחרי ארבע שנים של מלחמה על החיים ...

ויש את הקולות שרק אני שומעת, אלה שלא שומעים בחוץ, שירת הסירנה הבלתי פוסקת של הקישקע שלי. צפירה ארוכה צורמנית ...