ויש את הקולות שרק אני שומעת, אלה שלא שומעים בחוץ, שירת הסירנה הבלתי פוסקת של הקישקע שלי. צפירה ארוכה צורמנית ...