הדרכת חומרים מסוכנים הדרכה שמתבצעת במפעל הלקוח בין 2 ל 4 שעות בהתאם לאופי החומרים ואופי העבודה בהם. השירות ניתן ...